Welkom op de site van het VKOCL - Vriendenkring Orgelcultuur Lier

Foto's

De fotoreportage van de afgelopen zomercyclus staat ook op de eigen site.
U vindt deze onder de rubriek foto's.

 

Programma VKOCL 2016

 

Graag willen we U de activiteiten van de Vriendenkring Orgelcultuur Lier voor het jaar 2016 meedelen en U hiervoor hartelijk uitnodigen.
Alle orgelbespelingen worden te Lier georganiseerd.

 

De Orgelier organiseert vooreerst op zondag 1 mei, te 15u, in de kapel van de gemeenschap van De Brug (Kapucijnenvest 16),
een concert, waarin zowel orgel, piano, als zang, een artistieke inbreng hebben.
Aan dit concert wordt meegewerkt door Sanne De Smet, Sien De Smet en Ellen Druyts, zang, Elke Godon, orgel en piano
en Eduard Govaerts, orgel. De toegang tot dit concert is gratis!


De Orgelier werkt vervolgens mee aan de organisatie van de 19de editie van de Zomerse Orgelcyclus in de Sint-Gummaruskerk.
Leerlingen van de orgelklas van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woordkunst en Dans, evenals afgestudeerden en andere organisten,
concerteren er, soms in samenwerking met saxofoon of zang.
Deze cyclus begint op zondag 3 juli, en loopt tot en met zondag 14 augustus. De bespelingen beginnen te 15u en de toegang is gratis!
U vindt hierover binnenkort meer informatie op de folder van de orgelklas.


Op donderdag 1 september is er te 20u, in de Sint-Gummaruskerk,
dan nog een orgelconcert ter gelegenheid van de viering van 25 jaar orgelklas.


Tenslotte werkt de Orgelier eind september mee aan een orgelwandeling.
Later volgt meer informatie over de juiste datum en de locaties.

 

We zijn dankbaar dat U steeds talrijk aanwezig bent op onze activiteiten en het is fijn om te ervaren
dat U de uitvoerders van de bespelingen altijd intens aanmoedigt. In 2015 mochten we ons derhalve verheugen in uw enthousiaste aanwezigheid,
onder andere, tijdens de zomerbespelingen in de Sint-Gummaruskerk.
Het aantal luisteraars evolueerde toen van 45 tot 90 toehoorders gedurende het verloop van deze zomercyclus.

 

Ook uw mogelijke financiële steun is steeds welkom.
Deze kan overgemaakt worden door een vrije bijdrage neer te leggen in het mandje, bij de aanvang van een activiteit,
of door het overschrijven van een jaarlijkse bijdrage van
€15 op het rekeningnummer:
BE50 8538 7166 0018, van de Vriendenkring Orgelcultuur Lier.
Van harte dank om ons eventueel ook op deze manier te willen steunen.

 

We hopen alleszins U ook in 2016 en volgende jaren te mogen ontmoeten op onze activiteiten.
Met de vriendelijke groeten van de kernleden van de VKOCL (Orgelier).